UAB “Tauja” – tik dyzelinių Mercedes Benz automobilių ardymas, remontas, diagnostika, kitos paslaugos.
Įmonės turtą valdo vienas akcininkas. UAB “Tauja” šiuo metu dirba 8 žmonės.
UAB „Tauja“ priklauso automobilių demontuotojų asociacijai.
Gali vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus: pavojingų atliekų surinkimas, saugojimas, šalinimas, naudojimas. Įmonėje dirba kvalifikuoti darbuotojai. Taip pat įmonėje galima atlikti praktiką remiantis pagal Praktikos vietų atrankos nuostatų reikalavimams išduotą sertifikatą.
Pagrindinė prekyba vykdoma Lietuvos ribose. Naudotų automobilių dalis eksportuoja į Kirgiziją, Tadžikistaną, Kazachstaną
 

 

Sertifikatai:

 

 

"2009 m. UAB "Tauja" darbuotojas dalyvavo  mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projekte Nr.LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0191 „Lietuvos demontavimo įmonių darbuotojų, atsakingų už personalo kvalifikacijos kėlimą, stažuotė Didžiojoje Britanijoje".

Šis projektas yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų programos fondas.

Projektas sudomino tuo, kad jis skirtas kelti Lietuvos demontuotojų asociacijos narių įmonių vadovų ir vadybininkų (asmenų, įmonėse atsakingų už darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą), kvalifikaciją darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo ir vystymo srityje. Buvo užmegzti naudingi ryšiai, pasisemta patirties iš labiau patyrusių demontuotojų įmonių, įgauta žinių apie automobilių dalių marketingą, pavojingų atliekų tvarkymo įrangą.

 

 

Kaip dirba demontuotojai Jungtinėje Karalystėje